ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χωριανόπουλου Ε., Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Βεΐνη Φ., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β., Πέντσογλου B., Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε., Σκουτέλης Α., Τριανταφύλλου Χ.,Τσάκος Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Χωραφά Έ., Ζαούτης Θ.  

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
7-9 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2018

Σκοπός:  Η υγιεινή των χεριών αποτελεί το πιο σημαντικό και οικονομικό μέσο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας με τους κανόνες υγιεινής των χεριών σε τμήματα ενηλίκων, στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Compliance with a central line-associated blood stream infection bundle in neonatal intensive care units in Greece

Triantafyllou Ch., Kouni S., Chorianopoulou E., Kourlaba G., Gouvias Th., Grivea I., Iosifidis E., Kapetanaki A., Karavana G., Karakopoulou M., Koropouli M., Lithoxopoulou M., Triantafyllidou P., Tsintoni A., Zaoutis ET.  

4th PNAE Congress on Paediatric Nursing
Athens, Greece, 1 & 2 June, 2018

Introduction:  High CLABSI rates are noticed in Greek NICUs, thus there is a great need for intervention. The aim of this study is to describe the rates of compliance with evidencebased practices for insertion and maintenance of central lines (CL) using checklists in 10 NICUs in Greece.

Διαβάστε Περισσότερα

VARIABILITY OF LENGTH OF THERAPY FOR POSSIBLE EARLY ONSET SEPSIS(EOS) AND LATE ONSET SEPSIS(LOS): IDENTIFYING OPPORTUNITIES FOR ANTIBIOTIC STEWARDSHIP IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT(NICU)

I. Kopsidas, E. Bouza, T. Gouvias, A. Kaffe, K. Karachristou, E. Kourkouni, G. Mavrogeorgos, E. Roilides, T. Siahanidou, V. Soubasi, N. Spyridis, E. Stratiki, M. Theodoraki, P. Triantafyllidou, A. Tsintoni, G. Tsopela, M. Tzaki, T. Zaoutis  

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)
Malmö, Sweeden, May 28- June 2, 2018

BACKGROUND: Antibiotic resistance is a global public health threat and is associated with increased morbidity, mortality and healthcare costs. Antimicrobial stewardship is considered a core action in reducing antimicrobial resistance and is being advocated by all major health organizations globally. We sought to describe prescribing patterns in neonates treated for possible EOS and LOS and negative cultures.

Διαβάστε Περισσότερα

VARIABILITY IN EMPIRIC ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL USE IN PEDIATRIC ONCOLOGY PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA

G. Tsopela , S. Coffin , D. Doganis , A. Giannopoulos , E. Hatzipantelis , E. Iosifidis , P. Karakosta , A. Kattamis , V. Kitra , I. Kopsidas , E. Kourkouni , S. Maistreli , S. Papachristidou , T. Zaoutis  

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)
Malmö, Sweeden, May 28- June 2, 2018

BACKGROUND: Fever and neutropenia (FN) is a common complication in children who receive chemotherapy for cancer and hematopoietic stem-cell transplantation recipients and is associated with high morbidity and mortality. Proper initiation of empiric treatment can be crucial to a favorable outcome. The aim of this study was to evaluate the empiric antimicrobial use in these patients in order to identify possible targets for antibiotic stewardship.

Διαβάστε Περισσότερα

CENTRAL LINE ASSOCIATED BLOODSTREAM INFECTIONS IN NEONATAL AND PEDIATRIC UNITS IN GREECE

S. Kouni , C. Dimolitsa , E. Iosifidis , P. Kalabalikis , I. Kapetanakis , P. Karakosta , K. Katsibardi , M. Kazantzi , E. Kourkouni , P. Mexi , E. Nikaina , S. Papadopoulou , L. Petrikkos , T. Siahanidou , M. Skordala-Riti , A. Tragiannidis , M. Tsolia , K. Zannikos , TE. Zaoutis  

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)
Malmö, Sweeden, May 28- June 2, 2018

BACKGROUND: Healthcare-associated infections (HAI) are associated with increased morbidity and mortality and excess costs. Central line-associated bloodstream infections (CLABSI) are the most common HAI in neonates and children. The aim of this study was to develop a CLABSI collaborative network in neonatal and pediatric intensive care units and pediatric oncology units. Secondary objectives were to collect national benchmark data for CLABSI rates, isolated pathogens and antimicrobial susceptibility rates

Διαβάστε Περισσότερα