ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τσόπελα Γ.Χ., Κουρκούνη Ε., Κοψιδάς Ι., Βεΐνη Φ., Ιωσηφίδης Η., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μολόχα Ν.Μ.,Τριανταφύλλου Χ., Τσιόδρας Σ., Χωραφά Έ. , Χωριανόπουλου Ε., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η περιγραφή της αντοχής των παθογόνων στα αντιμικροβιακά που απομονώθηκαν στις μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSI) σε τμήματα ενηλίκων.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τριανταφύλλου Χρήστος, Κοψιδάς Ιωάννης, Τσόπελα Χριστίνα-Γραμματική, Κουρλαμπά Γεωργία, Ζαούτης Θεοκλής  

Ημέρες Κλινικής Ιολογίας 2019: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη και την Δημόσια Υγεία
4-6 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2019

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη πολυανθεκτικών μικροοργανισμών (MDROs) στο έντερο είναι συχνά αποτέλεσμα της χορήγησης αντιβιοτικών είτε ευρέως φάσματος είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και τα δύο.

Σκοπός: Να διερευνηθεί αν η μεταμόσχευση κοπράνων (FMT) συμβάλλει στην εκρίζωση των MDROs από την εντερική μικροβιακή χλωρίδα ενηλίκων ασθενών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Κοψιδάς Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Μολόχα Ν.Μ., Κουρκούνη Ε., Τριανταφύλλου Χ., Χωριανοπούλου Ε., Μαϊστρέλη Σ., Δρόσου-Αγακίδου Β., Δημητρίου Γ., Τσολιά Μ., Παπαευαγγέλου Β., Μπούζα Ε., Σιαχανίδου Τ., Ανατολίτου Φ., Τσουβαλά Ε., Σούμπαση-Γρίβα Β., Σεβαστιάδου Σ., Συρογιαννόπουλος Γ., Γιάπρος Β., Κοροπούλη Μ., Θεοδωράκη Μ., Καπετανάκη Α., Κουρλαμπά Γ., Ζαούτης Θ.  

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
18-20 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η ανθεκτικότητα των μικροβίων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με σημαντικό κόστος για την υγεία του ασθενούς αλλά και για τα συστήματα υγείας. Σημαντικό παράγοντα αναχαίτισης της ανάπτυξης ανθεκτικότητας αποτελεί η λελογισμένη χρήση αντιβιοτικών. Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή της συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε νεογνά με πιθανή πρώιμη νεογνική σήψη (ΠΠΝΣ) και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής παρέμβασης.

Διαβάστε Περισσότερα

HOSPITAL ACQUIRED INFECTION SURVEILLANCE AMONG 11 EUROPEAN COUNTRIES. A RANIN-KIDS SURVEY

I. Kopsidas, J. Bielicki, D. Blázquez-Gamero, A. Brett, M. Collins, R. Cunney, M. De Luca, D. Dona, S. Drysdale, C. Epalza, O. Falup-Pecurariu, E. Iosifidis, N. Klein, I. Lutsar, A. Mougkou, O. Neth, W.G. Valdivia, J. Saavedra, M. Tsolia, U. von Both, S. Vergnano, S. Patel, T. Zaoutis, N. Spyridis.  

37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2019)
Ljubljana, Slovenia, 6-11 May, 2019

BACKGROUND: Hospital-acquired infections (HAIs) are a major cause of morbidity and mortality in pediatric patients in Europe, but surveillance in this population is scarce and not systematic. An electronic survey was created and disseminated in order to gather data on the surveillance of pediatric HAIs in Europe, with the ultimate goal of creating a multinational collaborative consortium to design and implement a unified European surveillance mechanism for pediatric HAIs.

Διαβάστε Περισσότερα

CENTRAL LINE-ASSOCIATED BLOODSTREAM INFECTIONS IN PEDIATRIC HEMATOLOGY UNITS IN GREECE 2016-2018 - IMPACT OF AN INTERVENTION BUNDLE

I. Kopsidas, G. Tsopela , N. Molocha , D. Doganis , K. Kaisari , K. Katsibardi , E. Papakonstantinou , L. Petrikkos , M. Vousvouki , S. Maistreli , E. Kourkouni , T. Zaoutis  

37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2019)
Ljubljana, Slovenia, 6-11 May, 2019

BACKGROUND: Healthcare-associated infections (HAI) are associated with increased morbidity and mortality and excess costs. Central line-associated bloodstream infections (CLABSIs) are the most common serious HAIs in neonates and children. The broad objectives of this study were to develop a CLABSI collaborative in pediatric oncology units in Greece and to implement an intervention to decrease CLABSI rates.

Διαβάστε Περισσότερα