Φάση Παρεμβάσεων

Παράλληλα με το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, διοργανώθηκε δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), στα γραφεία μας στην Αθήνα. Το σεμινάριο είχε 100% συμμετοχή και περιελάμβανε παρουσιάσεις και διαδραστικές ενότητες , αναλύθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο του προγράμματος, διανεμήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στο τέλος ανταλλάχθηκαν απόψεις στο πλαίσιο ενός δημιουργικού επιστημονικού διαλόγου. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των υπευθύνων των συμμετεχουσών μονάδων σχετικά με την εφαρμογή δέσμης μέτρων που αφορούν:

  • στη συμμόρφωση με τις ενδεικνυόμενες πρακτικές υγιεινής των χεριών και
  • στην πρόληψη μικροβιαιμίας που σχετίζεται με κεντρική γραμμή.

Η αξιολόγηση του εκαπιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες υπήρξε θετική, τόσο ως προς τους ομιλητές, όσο και ως προς το περιεχόμενο του σεμιναρίου, το οποίο ήταν πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Η διενέργεια του σεμιναρίου υπήρξε εποικοδομητική για όλους και ενίσχυσε την συνέχιση της παραγωγικής συνεργασίας.

Η φάση των παρεμβάσεων ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου 2017 αρχικά για τα προωτόκολλα ΗΗ και CLASBSI και σταδιακά ακολούθησαν οι παρεμβάσεις για τα υπόλοιπα πρωτόκολλα (CAUTI, VAE, PAP και Antibiotic Use) μέχρι το Μάρτιο του 2018 σε όλα τα συμμετέχοντα τμήματα.

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες των υπευθύνων των συμμετεχουσών μονάδων του προγράμματος περιελάμβαναν την εκτέλεση εκπαιδευτικών μαθημάτων σε όλο το προσωπικό του τμήματος, τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού, την ανάρτηση αφισών, τον συντονισμό για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων υγιεινής χεριών και checklists αναφορικά με την εισαγωγή και φροντίδα των κεντρικών γραμμών και τη διατήρηση ανοικτής επικοινωνίας με την ομάδα του CLEO για τυχόν προβλήματα ή διευκρινίσεις.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg