Εκπαίδευση

Σεμινάρια για Επαγγελματίες Υγείας

Το CLEO πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Εισαγωγή στη Βιοστατιστική και την Επιδημιολογία» με υψηλά ποσοστά συμμετοχής.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με:

  • τις βασικές έννοιες βιoστατιστικής και επιδημιολογίας,
  • τα βασικά χαρακτηριστικά κλινικών, επιδημιολογικών μελετών, μετα-αναλύσεων και συστηματικών ανασκοπήσεων,
  • την αναζήτηση διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και την κριτική αξιολόγηση αυτής,
  • τη δομή και τη συγγραφή επιστημονικού άρθρου.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική και Επιδημιολογία», με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με:

  • τη δημιουργία βάσης δεδομένων,
  • την εκπόνηση ανάλυσης με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων,
  • τη συγγραφή ερευνητικών πρωτοκόλλων.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg