Εκπαίδευση

Σεμινάρια για Επαγγελματίες Υγείας

Το CLEO πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Εισαγωγή στη Βιοστατιστική και την Επιδημιολογία» με υψηλά ποσοστά συμμετοχής.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με:

  • τις βασικές έννοιες βιoστατιστικής και επιδημιολογίας,
  • τα βασικά χαρακτηριστικά κλινικών, επιδημιολογικών μελετών, μετα-αναλύσεων και συστηματικών ανασκοπήσεων,
  • την αναζήτηση διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και την κριτική αξιολόγηση αυτής,
  • τη δομή και τη συγγραφή επιστημονικού άρθρου.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική και Επιδημιολογία», με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με:

  • τη δημιουργία βάσης δεδομένων,
  • την εκπόνηση ανάλυσης με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων,
  • τη συγγραφή ερευνητικών πρωτοκόλλων.

logo sn


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

the-hellenic-initiative