Υλικό

Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικά μερικές από τις κατευθυντήριες οδηγίες πάνω στις οποίες έχει βασιστεί o σχεδιασμός του προγράμματος PHIG.

Υλικό PHIG Τελευταία Ενημέρωση: 21/3/2017

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg