Δυνατότητες Δωρεάς

Το CLEO ως αυτόνομος πλέον οργανισμός αναζητά δωρεές και χορηγίες ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του, προσηλωμένο στο στόχο του, τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δωρητές & Χορηγοί

Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

Το 2013, το CLEO έλαβε τη χορηγία «Παιδί και Υγεία» από την Procter & Gamble (P&G), για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Πρόγραμμα για την πρόληψη και τον έλεγχο νοσοκομειακών λοιμώξεων» (Υπεύθυνη του προγράμματος: Κατερίνα Μουγκού).

Το 2017, ο παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ''Ελληνική Πρωτοβουλία'' χρηματοδότησε το πρόγραμμα του CLEO με τίτλο ''Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών''.

Σήμερα το CLEO, ως αυτόνομος οργανισμός, διευρύνει τη δράση του πανελλαδικά, ενώ ταυτόχρονα, επιδιώκει τη στήριξη και συμβολή τρίτων, μέσα από δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις.

logo sn


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

the-hellenic-initiative