Πρόγραμμα PHIG 2016

Τι είναι το πρόγραμμα PHIG (Preventing Hospital Infections in Greece)

Από τον Ιανουάριο του 2016, το CLEO επέκτεινε τη δράση του και σε άλλους τομείς έρευνας και προαγωγής της υγείας, με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, σε νοσοκομεία Παίδων και Ενηλίκων. Σε αυτά τα πλαίσια σχεδιάστηκε το πρόγραμμα «Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Ελλάδα - PHIG», σκοπός του οποίου είναι η επιτήρηση των πιο συχνών νοσοκομειακών λοιμώξεων, της συμμόρφωσης σε επιλεγμένες πρακτικές πρόληψης και της χρήσης των αντιβιοτικών. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η οργάνωση του προγράμματος βασίζεται σε 6 διαφορετικούς άξονες:

 • Υγιεινή των χεριών (Hand Hygiene-HH)
 • Μικροβιαιμίες Σχετιζόμενες με Κεντρική Γραμμή (Central Line Associated Bloodstream Infections-CLABSI)
 • Ουρολοιμώξεις Σχετιζόμενες με Ουροκαθετήρα (Catheter Associated Urinary Tract Infections- CAUTI)
 • Επιπλοκές Σχετίζόμενες με Αναπνευστήρα (Ventilator Associated Events - VAE)
 • Χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων
 • Χρήση Περιεγχειρητικής Αντιμικροβιακής Προφύλαξης (Perioperative Antibiotic Prophylaxis - PAP)

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις και η συνολική του διάρκεια είναι τρία χρόνια:

1. Πιλοτική Φάση

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 • Αναπροσαρμογή των εργαλείων συλλογής δεδομένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε μονάδας.
 • Εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αναφορικά με την ορθή χρήση των εργαλείων συλλογής δεδομένων και εξοικείωσή του με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Περισσότερα

2. Φάση Βασικής Επιτήρησης

Κατά τη διάρκεια της φάσης της βασικής επιτήρησης υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 • Αξιολόγηση των υλικοτεχνικών υποδομών για την υγιεινή των χεριών σε κάθε μονάδα.
 • Επιτήρηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες υγιεινής των χεριών.
 • Επιτήρηση των περιστατικών CLABSI, CAUTI και VAE.
 • Επιτήρηση της χρήσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων.
 • Επιτήρηση της PAP.

Περισσότερα

3. Φάση Παρεμβάσεων

Στην τρίτη και τελευταία φάση του προγράμματος υλοποιείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας δέσμης παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις καθενός τμήματος ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης συνεχίζεται η επιτήρηση των επιλεγμένων νοσοκομειακών λοιμώξεων και της χρήσης των αντιβιοτικών.

Περισσότερα

logo sn


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

the-hellenic-initiative