Φάση Βασικής Επιτήρησης

Σε συνέχεια της πιλοτικής φάσης, ξεκίνησε η φάση βασικής επιτήρησης του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, 2016. Η φάση βασικής επιτήρησης για τα πρωτόκολλα ΗΗ και CLABSI διήρκεσε μέχρι τον Φεβρουάριο, 2017 ενώ για τα υπόλοιπα πρωτόκολλα (CAUTI, VAE, PAP και Antibiotic Use) συνεχίστηκε έως και τον Αύγουστο, 2017.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεδομένων για τα πρωτόκολλα HH και CLABSI, για το διάστημα των 9 μηνών (Ιούνιος 2016- Φεβρουάριος 2017) της πιλοτικής και της φάσης βασικής επιτήρησης μαζί. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:

Αποτελέσματα

 

Overall CLABSI rate

Overall HH compliance rate

NICUs (n=15)

7,34

71,60%

PICUs (n=5)

6,03

72,00%

ONCs (n=6)

3,17

67,70%

Adults (n=12)

5,65

40,90%

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής των χεριών που συλλέχθηκαν κατά την πιλοτική και την βασική φάση της επιτήρησης έδειξαν xαμηλή συμμόρφωση στις μονάδες των ενηλίκων (40,90%). Αντίθετα, υψηλότερη συμμόρφωση παρατηρήθηκε στις παιδιατρικές ογκολογικές μονάδες (67,70%) και στις μονάδες νεογών (71,60%), ενώ το υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης με τους κανόνες υγιεινής των χεριών παρατηρήθηκε στις μονάδες παίδων (72,00%).

Αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων σχετιζόμενων με κεντρικές γραμμές, στις ογκολογικές παιδιατρικές μονάδες παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό CLABSI, όπου εκτιμήθηκαν περι τις 3,17 λοιμώξεις ανά 1.000 ημέρες καθετήρα. Το υψηλότερο ποσοστό CLABSI εκτιμήθηκε περί τις 7,34 λοιμώξεις σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή ανα 1.000 ημέρες καθετήρα και σημειώθηκε στις μονάδες νεογνών. Τέλος, τα ποσοστό των CLABSI στις μονάδες ενηλίκων και στις παιδιατρικές μονάδες, εκτιμήθηκαν σε 5,65 και 6,03 λοιμώξεις ανά 1.000 ημέρες καθετήρα, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, σχεδιάστηκε η δέσμη μέτρων προσαρμοσμένων στα αποτελέσματα και τις ανάγκες της κάθε μονάδας, για τα πρωτόκολλα HH και CLABSI, ενώ για τα υπόλοιπα πρωτόκολλα ο σχεδιασμός της δέσμης μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μόλις συμπληρωθεί η βασική φάση επιτήρησης.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg