Στεφανία Μαϊστρέλη, BSc, MSc

Στεφανία Μαϊστρέλη, BSc, MSc

Διοικητική Διευθύντρια

Η Στεφανία Μαϊστρέλη σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική και διοικητική διαχείριση έργων και προγραμμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Το εγγενές της ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία την ώθησε σε σπουδές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές της σπουδές εργάστηκε ως εξωτερική συνεργάτης στην ΕΣΔΥ σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας. Το ακαδημαϊκό της προφίλ σε συνδυασμό με την επαγγελματική της εμπειρία, την έχουν βοηθήσει να βελτιστοποιήσει τις οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές της δεξιότητες.