ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Κοψιδάς Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Μολόχα Ν.Μ., Κουρκούνη Ε., Τριανταφύλλου Χ., Χωριανοπούλου Ε., Μαϊστρέλη Σ., Δρόσου-Αγακίδου Β., Δημητρίου Γ., Τσολιά Μ., Παπαευαγγέλου Β., Μπούζα Ε., Σιαχανίδου Τ., Ανατολίτου Φ., Τσουβαλά Ε., Σούμπαση-Γρίβα Β., Σεβαστιάδου Σ., Συρογιαννόπουλος Γ., Γιάπρος Β., Κοροπούλη Μ., Θεοδωράκη Μ., Καπετανάκη Α., Κουρλαμπά Γ., Ζαούτης Θ.  

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
18-20 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η ανθεκτικότητα των μικροβίων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με σημαντικό κόστος για την υγεία του ασθενούς αλλά και για τα συστήματα υγείας. Σημαντικό παράγοντα αναχαίτισης της ανάπτυξης ανθεκτικότητας αποτελεί η λελογισμένη χρήση αντιβιοτικών. Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή της συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε νεογνά με πιθανή πρώιμη νεογνική σήψη (ΠΠΝΣ) και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής παρέμβασης.

Υλικό & Μέθοδοι:  Δεκαπέντε δημόσιες μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών(ΜΕΝΝ) συμμετέχουν σε ένα δίκτυο καταγραφής χρήσης αντιβιοτικών από 09/2016. Κάθε μήνα καταγράφονται ενάρξεις αντιβιοτικής αγωγής κατά τις 3 πρώτες ημέρες ζωής. Επιλέχθηκαν οι περιπτώσεις με αρνητικές καλλιέργειες και περιγράφηκε η μέση και διάμεση διάρκεια θεραπείας σε κάθε μονάδα για την περίοδο 10/2016-03/2018. Εφαρμόστηκε παρέμβαση (04/2018- 03/2019) με στόχο την διακοπή των αντιβιοτικών στις 5 μέρες σε νεογνά με εμπειρική αγωγή για ΠΠΝΣ, ηλικίας κύησης ≥37εβδ, με αρνητική CRP(<10mg/L), απουσία συμπτωμάτων και στείρες καλλιέργειες τις πρώτες 3 ημέρες -«Νεογνά Χωρίς Λοίμωξη»(ΝΧΛ).2 μονάδες δεν προχώρησαν σε παρέμβαση.

Αποτελέσματα:  Καταγράψαμε 4221 περιπτώσεις με ΠΠΝΣ. Οι 1016 ήταν ΚΝ. Στις 11 μονάδες που εφάρμοσαν την παρέμβαση και είχαν επαρκή στοιχεία, το 52,7%(254/482) ΚΝ διέκοπτε μέχρι και την 5η ημέρα πριν την παρέμβαση ενώ μετά το 61,8%(243/393) – Γράφημα 1. Αντίστοιχα στις 6 ημέρες ήταν 64,3%(310/482) και 72,3%(284/393). Στον Πίνακα 1 φαίνεται η διάρκεια θεραπείας ΚΝ. Σε 7/11 μονάδες σημειώθηκε ≥10% αύξηση του ποσοστού των ΚΝ που διέκοπταν έως και την 5η ημέρα. Συνολικά εξοικονομήθηκαν 650 ημέρες αντιβιοτικών ανά 1000 ασθενείς.

Συμπεράσματα:  Η ύπαρξη δεδομένων είναι σημαντική για την ανάδειξη στόχων παρέμβασης για την χρήση των αντιβιοτικών. Ο περιορισμός της χρήσης των αντιβιοτικών σε ΜΕΝΝ είναι εφικτός.