ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (CENTRAL LINE ASSOCIATED BLOOD STREAM INFECTION) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τσόπελα Γ.Χ., , Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Βεΐνη Φ., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακάση Κ., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ.1, Μάσσα Ε., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β., Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε., Σκουτέλης Α., Τριανταφύλλου Χ. ,Τσάκος Ι., Φούζας Ι., Χωραφά Έ., Χωριανόπουλου Ε., Ζαούτης Θ.  

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
7-9 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2018

Σκοπός:  Οι μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSI) αποτελούν ένα από τα συχνά αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός της μελέτης ήταν η επιτήρηση των CLABSI σε τμήματα ενηλίκων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Χωριανόπουλου Ε., Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Βεΐνη Φ., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β., Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε., Σκουτέλης Α., Τριανταφύλλου Χ. ,Τσάκος Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Χωραφά Έ., Ζαούτης Θ.  

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
7-9 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2018

Σκοπός:  Οι ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με την χρήση ουροκαθετήρα (Catheter Associated Urinary Tract Infection-CAUTI) αποτελούν τον πιο συχνό τύπο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στους ενήλικες. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των δεδομένων σχετικά με τα CAUTI σε τμήματα ενηλίκων 2 μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χωριανόπουλου Ε., Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Βεΐνη Φ., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β., Πέντσογλου B., Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε., Σκουτέλης Α., Τριανταφύλλου Χ.,Τσάκος Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Χωραφά Έ., Ζαούτης Θ.  

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
7-9 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2018

Σκοπός:  Η υγιεινή των χεριών αποτελεί το πιο σημαντικό και οικονομικό μέσο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας με τους κανόνες υγιεινής των χεριών σε τμήματα ενηλίκων, στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Compliance with a central line-associated blood stream infection bundle in neonatal intensive care units in Greece

Triantafyllou Ch., Kouni S., Chorianopoulou E., Kourlaba G., Gouvias Th., Grivea I., Iosifidis E., Kapetanaki A., Karavana G., Karakopoulou M., Koropouli M., Lithoxopoulou M., Triantafyllidou P., Tsintoni A., Zaoutis ET.  

4th PNAE Congress on Paediatric Nursing
Athens, Greece, 1 & 2 June, 2018

Introduction:  High CLABSI rates are noticed in Greek NICUs, thus there is a great need for intervention. The aim of this study is to describe the rates of compliance with evidencebased practices for insertion and maintenance of central lines (CL) using checklists in 10 NICUs in Greece.

Διαβάστε Περισσότερα

VARIABILITY OF LENGTH OF THERAPY FOR POSSIBLE EARLY ONSET SEPSIS(EOS) AND LATE ONSET SEPSIS(LOS): IDENTIFYING OPPORTUNITIES FOR ANTIBIOTIC STEWARDSHIP IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT(NICU)

I. Kopsidas, E. Bouza, T. Gouvias, A. Kaffe, K. Karachristou, E. Kourkouni, G. Mavrogeorgos, E. Roilides, T. Siahanidou, V. Soubasi, N. Spyridis, E. Stratiki, M. Theodoraki, P. Triantafyllidou, A. Tsintoni, G. Tsopela, M. Tzaki, T. Zaoutis  

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)
Malmö, Sweeden, May 28- June 2, 2018

BACKGROUND: Antibiotic resistance is a global public health threat and is associated with increased morbidity, mortality and healthcare costs. Antimicrobial stewardship is considered a core action in reducing antimicrobial resistance and is being advocated by all major health organizations globally. We sought to describe prescribing patterns in neonates treated for possible EOS and LOS and negative cultures.

Διαβάστε Περισσότερα