Οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Οι κλινικές μελέτες πέραν του οφέλους που προσφέρουν στους ασθενείς μεγιστοποιώντας την πρόσβαση τους σε νέες θεραπείες, αποτελούν σημαντική πηγή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων και μπορούν ως εκ τούτου να συμβάλλουν δυναμικά στην οικονομία και την δημόσια υγεία. 

Διαβάστε Περισσότερα

Μικροβιαιμίες σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή σε παιδιατρικούς ασθενείς: Αποτελέσματα ενός εθνικού προγράμματος επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων

Χ. Τριανταφύλλου, Ε. Κουρκούνη, Δ. Γκέντζη, Θ. Γουβιάς, Γ. Δημητρίου, Δ. Δογάνης, Α. Καίσαρη, Α. Καπετανάκη, Γ. Καραβάνα, Κ. Καραχρήστου, A. Κοντού, Γ. Κουρλαμπά, I. Κοψιδάς, Μ. Λιθοξοπούλου, Ν.Μ. Μολόχα, Ε. Μπούζα, Φ. Νικολάου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Μ. Πολυχρονάκη, Σ. Πολυχρονοπούλου, Κ. Ράπτης, Ε. Ροηλίδης, Μ. Σδούγκα, Ε. Στρατίκη, Γ. Συρογιαννόπουλος, Κ. Ταταροπούλου, Α. Τραγιαννίδης, Π. Τριανταφυλλίδου, X. Τσίπου, Χ. Τσιρογιάννη, Γ.Χ. Τσόπελα, Ε. Χατζηπαντελής, Ε. Χωραφά, Ε. Χωριανοπούλου, Θ. Ζαούτης.


ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2022, 39 (2): 245-252
http://www.mednet.gr/archives/2022-2/pdf/245.pdf 

Abstract

ΣΚΟΠΟΣ: H παρουσίαση επικαιροποιημένων δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά στον ρυθμό CLABSI (central line-associated bloodstream infection) σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), μονάδες εντατικής νοσηλείας παίδων (ΠΜΕΝ) και παιδιατρικές αιματολογικές/ογκολογικές μονάδες (ΠΑΟΜ), καθώς και η περιγραφή των παθογόνων από τα οποία προκλήθηκαν οι CLABSIs.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Εκπονήθηκε προοπτική μελέτη παρατήρησης των CLABSIs τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2016–Δεκεμβρίου 2019 (43 μήνες).Στο πρόγραμμα ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων συμμετείχαν 14 ΜΕΝΝ, 3 ΠΜΕΝ και 6 ΠΑΟΜ από δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι ορισμοί της κεντρικής γραμμής (ΚΓ), της αναλογίας χρήσης κεντρικής γραμμής (central line utilization ratio, CLU ratio), του περιστατικού CLABSI και του ρυθμού CLABSI βασίστηκαν στα κριτήρια του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 2014. Οι παρονομαστές, δηλαδή οι ημέρες με ΚΓ και οι ασθενοημέρες, συλλέγονταν σε καθημερινή βάση.

Διαβάστε Περισσότερα

Μύθοι και αλήθειες για τις κλινικές μελέτες

 

Η συμμετοχή σε μία κλινική μελέτη έχει όφελος για τον ασθενή. 

ΑΛΗΘΕΙΑ. Ο σκοπός της συμμέτοχης σε μια κλινική δοκιμή είναι να υπάρχει άμεσο όφελος για τον ασθενή. Οι συμμετέχοντες σε κλινικές μελέτες έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε νέες, καινοτόμες θεραπείες, ενώ λαμβάνουν εστιασμένη ιατρική περίθαλψη η οποία μπορεί να κριθεί πολύ σημαντική για την πάθησή τους. 

Διαβάστε Περισσότερα

POTENTIAL BENEFIT FROM THE IMPLEMENTATION OF THE KAISER PERMANENTE NEONATAL EARLY-ONSET SEPSIS CALCULATOR ON CLINICAL MANAGEMENT OF NEONATES WITH PRESUMED SEPSIS

Kopsidas I, Molocha NM, Kourkouni E, Coffin S, Gkentzi D, Chorianopoulou E, Dimitriou G, Kapetanaki A, Karavana G, Lithoxopoulou M, Polychronaki M, Roilides E, Triantafyllidou P, Triantafyllou C, Tsopela GC, Tsouvala E, Tsolia MN, Zaoutis T, Spyridis N; PHiG Investigators: Vassiliki Papaevangelou, Asimina Tsintoni, Vasiliki Soubasi-Griva, Marianna Skordala-Riti, Maria Theodoraki.

Eur J Pediatr., 2021 Oct, DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-021-04282-x

Abstract

Aim: To assess the potential benefit from the implementation of the Kaiser Permanente early-onset sepsis calculator (EOS-C), in terms of antibiotic use and requested laboratory tests, in a network of neonatal intensive care units (NICUs) in Greece, and to determine the incidence of early-onset sepsis (EOS) in Greek NICUs, a prospective surveillance study was conducted in 7 NICUs between April 2018 and June 2019.
Methods: Data were collected for all newborns ≥ 34 weeks’ gestation receiving empiric antibiotic therapy within the first 3 days of life. The number of live births and positive blood or cerebrospinal fluid cultures within the first 3 days of life were used for calculation of EOS incidence. Evaluation of possible impact of implementing the calculator was done by comparing the clinicians’ recorded management to the calculator’s suggested course of action.

Διαβάστε Περισσότερα

COVID-19 PANDEMIC IMPACT ON SEASONAL FLU VACCINATION: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Ioannis Kopsidas, Evangelia Chorianopoulou, Eleni Kourkouni, Christos Triantafyllou, Nafsika-Maria Molocha, Markela Koniordou, Stefania Maistreli, Christina - Grammatiki Tsopela, Stefania Maroudi-Manta, Dimitrios Filippou, Theoklis E. Zaoutis, Georgia Kourlaba

Pneumon, 2021 Jun, DOI: https://doi.org/10.18332/pne/136173

Abstract

Objectives: To assess the impact of the SARS-CoV-2 pandemic on the seasonal influenza vaccination attitudes in Greece and to identify factors associated with a positive change in participant’s choice to vaccinate against flu.
Methods: A cross-sectional nationwide survey (n=1,004) was conducted during between April 28, 2020 to May 03, 2020 using a mixed methodology for data collection: Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) and Computer Assisted web Interviewing (CAWI). A proportionate stratified by region systematic sampling procedure was used to ensure a nationally representative sample of the urban/rural population. Data were collected using a structured questionnaire consisting of four parts:1) demographics;2) knowledge about COVID-19;3) attitudes toward COVID-19; and 4) practices to control COVID-19 and vaccination against flu.

Διαβάστε Περισσότερα