ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τριανταφύλλου Χ., Χωριανοπούλου Ε., Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β. Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε.,Τσάκος Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Χωραφά Έ., Ζαούτης Θ.  

17o Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας
14-17 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα, Hotel Royal Olympic

Σκοπός:  Να προσδιορίσει τα ποσοστά συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας με τους κανόνες υγιεινής των χεριών σε 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα.

Υλικό και Μέθοδος:  Πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις για την υγιεινή των χεριών σε 2 ΜΕΘ (στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη), συνολικής διάρκειας 2 ωρών το μήνα σε όλες τις βάρδιες, την περίοδο Ιούνιος 2016-Μάιος 2018. Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο εργαλείο επιτήρησης που βασίζεται σε αντίστοιχο εργαλείο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Οι ευκαιρίες υγιεινής των χεριών που ελέγχθηκαν είναι οι «5 στιγμές της υγιεινής των χεριών» όπως τις ορίζει ο Π.Ο.Υ.. Υπολογίστηκαν τα συγκεντρωτικά ποσοστά της συνολικής συμμόρφωσης και της συμμόρφωσης στις «5 στιγμές της υγιεινής των χεριών». Το ποσοστό υπολογίστηκε ως ο συνολικός αριθμός πράξεων υγιεινής των χεριών προς τον συνολικό αριθμό ευκαιριών υγιεινής των χεριών*100.

Αποτελέσματα:  Πραγματοποιήθηκαν 1220 παρατηρήσεις για την υγιεινή των χεριών και στις δύο ΜΕΘ. Το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης στους κανόνες υγιεινής των χεριών ήταν 66,4%. Επιπλέον, το ποσοστό συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας πριν την επαφή με τον ασθενή ήταν 38,1%, ενώ μετά από έκθεση σε βιολογικά υγρά ήταν 93,6%. Τέλος, τα ποσοστά όσον αφορά συνολικά τους νοσηλευτές ήταν 69.8% ενώ στους γιατρούς το ποσοστό συμμόρφωσης με τους κανόνες υγιεινής ήταν 64.0%.

Συμπεράσματα:  Παρότι τα ποσοστά δείχνουν να βρίσκονται σε ανεκτά επίπεδα στις περισσότερες από τις «5 στιγμές της υγιεινής των χεριών», φαίνεται να υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης στους κανόνες υγιεινής των χεριών τόσο στους νοσηλευτές όσο και στους γιατρούς, αφού η υγιεινή των χεριών αποτελεί έναν σημαντικό και ανέξοδο τρόπο πρόληψης των λοιμώξεων στις ΜΕΘ.