ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (CENTRAL LINE ASSOCIATED BLOOD STREAM INFECTION) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τσόπελα Γ.Χ., , Αρμαγανίδης Α., Αντωνιάδου Α., Βάρδα Π., Βεΐνη Φ., Δημόπουλος Γ., Ιωσηφίδης Η., Καρακάση Κ., Καρακώστα Π., Κούνη Σ., Κουρκούνη Ε., Κουρλαμπά Γ., Κοψιδάς Ι., Κωστούλα Μ., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ.1, Μάσσα Ε., Μουλούδη Ε., Παπαευαγγέλου Β., Πουλάκου Γ., Πουρνάρας Σπ., Ροηλίδης Ε., Σκουτέλης Α., Τριανταφύλλου Χ. ,Τσάκος Ι., Φούζας Ι., Χωραφά Έ., Χωριανόπουλου Ε., Ζαούτης Θ.  

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
7-9 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2018

Σκοπός:  Οι μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSI) αποτελούν ένα από τα συχνά αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός της μελέτης ήταν η επιτήρηση των CLABSI σε τμήματα ενηλίκων.

Υλικό και Μέθοδος:  Την περίοδο Ιούνιος 2016- Δεκέμβριος 2017, πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη των CLABSI σε 12 τμήματα ενηλίκων (συμπεριλαμβανόμενων και 2 μονάδων εντατικής θεραπείας) σε 3 μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Οι ημέρες κεντρικής γραμμής (CL days), τα περιστατικά CLABSI, ο ρυθμός CLABSI (CLABSI rate ανά 1000 ημέρες κεντρικής γραμμής) και το CLU ratio (Central Line Utilization Ratio) ορίστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια του CDC (Center for Disease Control, 2014). Με τη βοήθεια των ιατρικών αρχείων υπολογίστηκαν οι παραπάνω δείκτες και καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των περιστατικών CLABSI όπως το διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία τοποθέτησης της κεντρικής γραμμής ως την ημερομηνία που έγινε το περιστατικό CLABSI και οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν.

Αποτελέσματα:  Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 220 περιστατικά clabsi. Στο σύνολο των τμημάτων η διάμεσος του CLABSI rate ανέρχεται στο 4,65 ανά 1000 ημέρες κεντρικής γραμμής (εύρος τιμών από 1,49-24,84) ενώ η αντίστοιχη διάμεσος του CLU ratio βρίσκεται στα 0,20 (εύρος τιμών από 0,08-1,00). Από το σύνολο των περιστατικών CLABSI,το 70% (154) συνέβησαν ≥7 ημέρες από την τοποθέτηση της κεντρικής γραμμής, που αντικατοπτρίζει ότι πιθανά οφείλονταν σε χειρισμούς κατά την φροντίδα της κεντρικής γραμμής. Απομονώθηκαν 250 παθογόνα. Τα πιο συχνά ήταν: Klebsiella pneumoniae (21,6%), Acinetobacter baumannii (19,6%), Pseudomonas aeruginosa (8,0%), Candida parapsilosis (6,4%) και Staphylococcus aureus (5,2%).

Συμπεράσματα:  Η μελέτη ανέδειξε μεγάλη διακύμανση του CLABSI rate ανάμεσα στα τμήματα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μπορούν να αποτελέσουν το βασικό άξονα πάνω στο οποίο μπορεί να σχεδιαστεί η δέσμη μέτρων για τη μείωση αυτών των λοιμώξεων αλλά και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός προγράμματος ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών.