• ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • 2021
  • Εγγραφή στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Βασικές Αρχές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων"

Εγγραφή στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Βασικές Αρχές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων"

Η έναρξη του πρώτου κύκλου του νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πιστοποιημένης Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης "Βασικές Αρχές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων" έχει προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας ΟΔΙΠΥ του Υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΔΥ. Πρόκειται για Σεμινάριο 50 ωρών ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης, με διάρκεια 4 εβδομάδες, που συντονίζεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.

Με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων το πρόγραμμα φιλοδοξεί, μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης να διαμορφώσει κοινή στρατηγική επιτήρησης και παρέμβασης και να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας.

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά στους Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων όλων των Ελληνικών Νοσοκομείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών, συμπεριλαμβανομένων και των Στρατιωτικών Υγειονομικών Δομών ενώ σε επόμενους κύκλους μπορούν να συμμετάσχουν νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας.
  • Με το πέρας του κύκλου οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι επιτυχόντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ & Europass.
  • Για την υποβολή της αίτησής τους, οι Επαγγελματίες υγείας μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εδώ έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα στηρίζεται από τη Σύμβαση Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Ελληνικό Δημόσιο (Νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ Α16), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του ΟΔΙΠΥ με αντικείμενο τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την ανάδειξη πρότυπων ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Πρωτοβουλία για την Υγεία», που κυρώθηκε με τον Νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ Α170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

 

iso logo.jpg