• ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • 2014
  • Νοσοκοµεία Παίδων: Πώς περιορίστηκε η χορήγηση αντιβιοτικών στους µικρούς ασθενείς στους µικρούς ασθενείς

Νοσοκοµεία Παίδων: Πώς περιορίστηκε η χορήγηση αντιβιοτικών στους µικρούς ασθενείς στους µικρούς ασθενείς

Παναγιώτα Καρλατήρα

Παρέµβαση για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών

Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντοχή των µικροβίων και την έξαρση των λοιµώξεων στα ελληνικά νοσοκοµεία επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά, µέσα από τα στοιχεία νέας µελέτης, η οποία µάλιστα επικεντρώνεται στην πιο ευπαθή οµάδα του πληθυσµού, σε εκείνη που αφορά στα παιδιά.
Όπως έδειξε µελέτη που εκπόνησε το «Κέντρο Κλινικής Επιδηµιολογίας και Έκβασης Νοσηµάτων- Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος» (CLEO- www.cleoresearch.org), στα χειρουργεία του νοσοκοµείου µε επικεφαλής την χειρουργό παίδων κυρία Αναστασία Δηµοπούλου, σε 234 νοσηλευόµενα παιδιά, µόλις το 6,2% των παιδιών αυτών έλαβε το κατάλληλο αντιβιοτικό και για τη σωστή χρονική διάρκεια.


Πιο συγκεκριµένα, η διάρκεια χορήγησης της περιεγχειρητικής αντιµικροβιακής προφύλαξης βρέθηκε να αγγίζει τις επτά ηµέρες κατά µέσο όρο σε αντίθεση µε τις 24 ώρες που συστήνουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, γεγονός που αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης πολυανθεκτικών µικροβίων.
Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική παρέµβαση, κατά την οποία οι υπεύθυνοι χειρουργοί του νοσοκοµείου ενηµερώθηκαν για τα χαµηλά ποσοστά συµµόρφωσης τους µε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή χορήγηση αντιβιοτικών και έλαβαν αναλυτικό υλικό µε τις απαραίτητες συστάσεις.
Τα νέα στοιχεία σχετικά µε τη χορήγηση αντιµικροβιακής προφύλαξης σε 548 νοσηλευόµενα παιδιά που χειρουργήθηκαν στην ίδια κλινική του ίδιου νοσοκοµείου, κατά την περίοδο Ιανουάριος- Σεπτέµβριος 2014, ήταν αναπτρεπτικά: το 80% των µικρών ασθενών έλαβε σωστό αντιβιοτικό και σε σωστή διάρκεια, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά σηµαντική αύξηση της εµφάνισης λοίµωξης χειρουργικού πεδίου.  
Τα ευρήµατα της εν λόγω έρευνας αποκτούν ιδιαίτερη αξία, αν ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα 1 στους 10 νοσηλευόµενους ασθενείς αναπτύσσουν νοσοκοµειακή λοίµωξη, µε αποτέλεσµα περίπου 3.000 Έλληνες πολίτες να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο.

Το ερευνητικό κέντρο Το ερευνητικό κέντρο

To «Κέντρο Κλινικής Επιδηµιολογίας και Έκβασης Νοσηµάτων- Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος» (CLEOwww.cleoresearch.org) παρουσίασε τα ευρήµατα της νέας έρευνας του, αναφορικά µε τη χορήγηση περιεγχειρητικής αντιµικροβιακής προφύλαξης στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουµ 2014 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα.
Το CLEO ιδρύθηκε το 2011, µε δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, µε στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκοµεία, µε έµφαση στην πρόληψη των λοιµώξεων και τη µείωση της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών στα νοσοκοµεία.
Αποτελεί µια συνεργατική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο καθηγητής από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Pennsylvania, κ. Θεοκλής Ζαούτης, µαζί µε τις δύο Πανεπιστηµιακές Παιδιατρικές Κλινικές που λειτουργούν στα νοσοκοµεία παίδων «Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

www.protothema.gr

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

 

iso logo.jpg