• ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • 2023
  • Workshop για την ενίσχυση δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Υγείας με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής

Workshop για την ενίσχυση δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Υγείας με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πανελλήνιου Προγράμματος για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής «GRIPP-SNF», πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα – Workshop το χρονικό διάστημα 24/1-26/1, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τίτλο «GRIPP Collaborative learning session». Κύριοι ομιλητές ήταν η Επιστημονική Ομάδα του Improving Health and Health Care Worldwide | IHI - Institute for Healthcare Improvement και συγκεκριμένα οι Pedro Delgado, MSc, Vice President IHI, Don Goldmann MD, Chief Scientific Officer Emeritus and Senior Fellow ΙΗΙ, Professor Kevin Rooney, Consultant Anaesthetist & Intensivist & Paulo Sousa, Director of the Department of Health Strategies.

 Στην Ημερίδα ήταν προσκεκλημένοι επαγγελματίες υγείας και οι Διοικήσεις από τα 10 νοσοκομεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και συγκεκριμένα νοσηλευτές λοιμώξεων καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στα οποία λαμβάνει χώρα τόσο η καταγραφή όσο και η εφαρμογή παρεμβάσεων σχετικά με την πρόληψη των λοιμώξεων. Ακόμα, συμμετείχαν επαγγελματίες του κλάδου από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και οι Senior Program Officers της Διεύθυνσης Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει τις εργασίες της Ημερίδας και παρέθεσε ομιλία σχετικά με την πορεία του Προγράμματος και τα επόμενα στρατηγικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή αντιμετώπιση των λοιμώξεων.  

Η επιστημονική ομάδα του «GRIPP-SNF» διοργάνωσε αυτήν την Ημερίδα έτσι ώστε να προσφέρει αρκετές ευκαιρίες στους Επαγγελματίες Υγείας να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και να αποτελέσουν τον πυρήνα που θα αναπτύξει στα νοσοκομεία ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης. Στόχοι της Ημερίδας ήταν η ενδυνάμωση και η κινητοποίηση των Κλινικών Ομάδων, η δέσμευση τους στον κοινό στόχο της συνεργασίας των 10 νοσοκομείων και η κοινή εκπαίδευση όλων, για την πρόληψη της πιο σοβαρής αλλά και πλέον προβλέψιμης κατηγορίας λοιμώξεων.

Η συμμετοχή και από τα 10 νοσοκομεία ήταν ικανοποιητική, με ενεργές παρεμβάσεις και τις τρεις ημέρες από τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν αναλυτικά και να ανταλλάξουν εμπειρίες με τα στελέχη του ΙΗΙ για τον έλεγχο και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν η ισχυρή δέσμευση των επαγγελματιών υγείας στο Πρόγραμμα, η συνέχιση της προσπάθειας για μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεχής προσήλωση στις πρακτικές πρόληψης των λοιμώξεων μέτρων, η αναγνώριση των δυσκολιών για την βελτίωση ποιότητας της υγείας και η εφαρμογή τακτικών ενεργειών για την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών.

Η ομάδα του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org), που υλοποιεί το Πρόγραμμα «GRIPP-SNF», ευχαριστεί θερμά την επιστημονική ομάδα του I.H.I. για την διοργάνωση και υλοποίηση μιας εποικοδομητικής και υψηλού επιπέδου Ημερίδας, τους επαγγελματίες υγείας και τις Διοικήσεις για την συμμετοχή τους στο workshop και για την ουσιαστική στήριξη που δείχνουν καθημερινά ως προς την υλοποίηση του Προγράμματος.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

 

iso logo.jpg