Συμβουλευτική στην έρευνα

Το CLEO παρέχει υποστήριξη στο σχεδιασμό ερευνών και στην ανάλυση δεδομένων για έρευνες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας.

Το CLEO στελεχώνεται από βιοστατιστικούς, γιατρούς, επιδημιολόγους και άτομα ειδικά στη δημιουργία βάσεων, καταχώριση και διαχείριση δεδομένων και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Πανεπιστημιακά τμήματα και άλλους ενδιαφερόμενους.

Υπηρεσίες Έρευνας που παρέχονται από το CLEO

Οι υπηρεσίες που παρέχει το CLEO κυμαίνονται από απάντηση σε απλές και γρήγορες ερωτήσεις και υποστήριξη σε έργα μικρού βεληνεκούς μέχρι υποστήριξη σε μακροχρόνια και σύνθετα έργα. Τα άτομα του CLEO εργάζονται κυρίως στα στατιστικά προγράμματα Stata, R και SPSS, αλλά μπορούν να δουλέψουν και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα απαιτούν οι πελάτες/συνεργάτες.

Πιο συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες που παρέχει το CLEO συμπεριλαμβάνονται:

Διαχείριση Δεδομένων

 • Δημιουργία φορμών αναφοράς περιστατικού (Case Report Forms)
 • Δημιουργίαβάσεωνδεδομένων
 • Καταχώριση δεδομένων
 • «Καθάρισμα» δεδομένων

Σχεδιασμός μελετών, ανάλυση δεδομένων και προγραμματισμός

 • Υπολογισμός μεγέθους δείγματος
 • Τυχαιοποίηση για κλινικές μελέτες
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Μελέτες οικονομικής αξιολόγησης
 • Μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία πινάκων και γραφημάτων για δημοσιεύσεις
 • Αξιολόγηση άρθρου προς δημοσίευση πριν την υποβολή σε περιοδικό και επικαιροποίηση της ανάλυσης
 • Συγγραφή εκθέσεων (reports)
 • Σχεδιασμός μελετών, δημιουργία πρωτοκόλλου και πλάνου στατιστικής ανάλυσης
 • Grant development

Πελάτες

Οι πιο πρόσφατοι πελάτες του CLEO είναι:

 • ESHRE PGD Consortium, Brussels
 • Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 2η Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα
 • 2η Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα
 • 3η Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

Εμπλεκόμαστε σε πολλές αιτήσεις για ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πολλούς οργανισμούς.

Τιμές

Δύο ώρες υποστήριξη χωρίς χρέωση παρέχονται για κάθε έργο. Επίσης, επιπλέον υποστήριξη χωρίς χρέωση παρέχεται σε περίπτωση που το προσωπικό του CLEO συμπεριλαμβάνεται στην ερευνητική ομάδα και στον προϋπολογισμό της πρότασης που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε έργου θα εκτιμάται από τον επικεφαλής του κέντρου και θα επικοινωνείται στον ενδιαφερόμενο στα αρχικά στάδια του έργου.

Οι αμοιβές (πλην ΦΠΑ) είναι ως εξής:

 • Master ή PhD φοιτητής: €30/ώρα
 • Εταιρίες μη κερδοσκοπικές: €60/ώρα
 • Κερδοσκοπικές εταιρίες: €100/ώρα
 • Μακροχρόνιες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές και τμήματα θα χρεώνονται ως εξής:
  • 20 ώρες την εβδομάδα €1.400/μήνα
  • 10 ώρες την εβδομάδα €700/μήνα

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

 

iso logo.jpg