Δυνατότητες Δωρεάς

Το CLEO ως αυτόνομος πλέον οργανισμός αναζητά δωρεές και χορηγίες ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του, προσηλωμένο στο στόχο του, τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δωρητές & Χορηγοί

2011 Το CLEO ιδρύεται με δωρεά από το Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

2013 Το CLEO λαμβάνει τη χορηγία «Παιδί και Υγεία» από την Procter & Gamble (P&G), για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Πρόγραμμα για την πρόληψη και τον έλεγχο νοσοκομειακών λοιμώξεων» (Υπεύθυνη του προγράμματος: Κατερίνα Μουγκού).

2016 Από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019, με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το CLEO υλοποιεί το πρόγραμμα «PHIG - Preventing Hospital Infections in Greece».

2017 Ο παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Ελληνική Πρωτοβουλία» χρηματοδοτεί το πρόγραμμα του CLEO με τίτλο «Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών», με στόχο την Διαχείριση Αντιβιωτικών.

2020 Η Αμερικανική Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση (Order of AHEPA) δωρίζει 30.000 $ στο CLEO για την υποστήριξη του εκπαίδευσης επαγγελματιών κατά του COVID-19, καθώς και τη διεξαγωγή μελέτης που διερευνά τις γνώσεις, τις στάσεις και τις πρακτικές των επαγγελματιών υγείας γύρω από την COVID-19 και μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων που υιοθετήθηκαν στα ελληνικά νοσοκομεία.

2020 Από τον Ιούνιο του 2020, το Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας (CHOP) υποστηρίζει την CLEO στο συν-σχεδιασμό και την εκτέλεση της μελέτης «Blue Microbiome».

2020 Στο πλαίσιο της δωρεάς "Πρωτοβουλία για την Υγεία" του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (που επικυρώθηκε με το νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ Α170)), το CLEO, με επόπτη τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.), και σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Ινστιτούτο Βελτίωσης της Υγείας (IHI) της Αμερικής, εγκαινιάζουν το «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης & Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής», GRIPP - SNF, μεγέθους 5 εκατ. ευρώ.

2021 Το CLEO γίνεται ένας από τους 29 δικαιούχους του «VACCELERATE» (H2020 Σύμβαση: 101037867) που χρηματοδοτείται από τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μελλοντική ετοιμότητα για πανδημία, «HERA Incubator».

Σήμερα το CLEO, ως αυτόνομος οργανισμός, διευρύνει τη δράση του πανελλαδικά, ενώ ταυτόχρονα, επιδιώκει τη στήριξη και συμβολή τρίτων, μέσα από δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg