Συμμετέχοντες

Στο πρόγραμμα PHIG του CLEO συμμετέχουν αυτή τη στιγμή μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων, παιδοογκολογικές μονάδες, καθώς και μονάδες και  τμήματα επιλεγμένων νοσοκομείων ενηλίκων από όλη την Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα νοσοκομεία και τμήματα φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

 • ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

  • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
  • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
  • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Παναγία η Βοήθεια»
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
  • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
  • Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
  • Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος«Η Σωτηρία»
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» (ΤΑΟ, ΚΕΘ, ΜΜΜΟ)
   • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
   • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
   • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
  • ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

   • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» (3 μονάδες)
   • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
   • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Αλεξάνδρα»
   • Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
   • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (2 μονάδες)
   • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
   • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
   • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
   • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
   • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
   • Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
   • Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
   • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Παναγία η Βοήθεια»

  ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Παναγία η Βοήθεια» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» (ΤΑΟ, ΚΕΘ, ΜΜΜΟ) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» (3 μονάδες) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Αλεξάνδρα» Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (2 μονάδες) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Παναγία η Βοήθεια»

  SNF primary logo_long_hi.png


  Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

  iso logo.jpg