Ερευνητικά προγράμματα

VACCELERATE - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τα Εμβόλια COVID-19

Το Πρόγραμμα VACCELERATE έχει στόχο να επιταχύνει τις δοκιμές φάσης 2 & 3 για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Εντάσσεται στις δράσεις του σχεδίου ετοιμότητας COVID-19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ονομασία «HERA Incubator» και περιλαμβάνει 29 εταίρους, τόσο από κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσο και από χώρες που συνδέονται με την ΕΕ. Ο τελικός του στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο κλινικών δοκιμών εμβολίων έναντι της πανδημίας COVID-19 που θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τη διαχείριση μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων, παίζοντας κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εμβολίων στην Ευρώπη.

Το VACCELERATE είναι τριετές έργο, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2024. Έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύμβαση επιχορήγησης υπ’ αριθμ. 101037867).

Το CLEO είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος για την Ελλάδα, ενεργώντας ως πρεσβευτής του VACCELERATE και αποτελώντας τον σύνδεσμο με το Πρόγραμμα για τη χώρα. Σε αυτό το ρόλο, το CLEO χαρτογραφεί δομές και εργαστήρια κλινικών στην Ελλάδα, προσαρμόζοντας παράλληλα όλες τις δραστηριότητες του VACCELERATE στις εθνικές απαιτήσεις και εντοπίζοντας τις ανάγκες για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πεδίο των δοκιμών εμβολίων στην Ελλάδα.

Το CLEO είναι, επίσης, ο κύριος εταίρος του Προγράμματος για την αναλυτική καταγραφή της δυναμικότητας κλινικών δοκιμών παιδιατρικών εμβολίων σε όλη την Ευρώπη. Κύριοι στόχοι είναι η χαρτογράφηση και ανάλυση της δυναμικότητας αυτών των δομών, η συλλογή και ανάλυση προηγούμενων επιδόσεων και ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων ποιότητας με έμφαση στην τυποποίηση και την εναρμόνιση της έρευνας για τα παιδικά εμβόλια κατά της COVID-19, προκειμένου να αναπτυχθούν στοχευμένα εμβολιαστικά προγράμματα για τα παιδιά στο μέλλον.

Ακόμα, το CLEO συν-διευθύνει και συμβάλλει στις ερευνητικές δραστηριότητες του VACCELERATE που επικεντρώνονται στην κατανόηση της συμμετοχής εθελοντών στις δοκιμές εμβολίων κατά της COVID-19, ιδιαίτερα μεταξύ των υποεκπροσωπούμενων και δυσπρόσιτων ομάδων σε όλη την Ευρώπη και τις συνδεδεμένες με την Ε.Ε. χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, www.vaccelerate.eu.

 

Reducing Antimicrobial use and Nosocomial INfections in KIDS: A European Network (RANIN-KIDS)

Το Πρόγραμμα για τη «Μείωση της Μικροβιακής Αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στα παιδιά» (Reducing Antimicrobial and Nosocomial INfections in KIDS – RANIN-KIDS) γεννήθηκε ως μια πολυεθνική κοινοπραξία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού επιτήρησης για τις παιδιατρικές νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση αντιβιοτικών, με στόχο τη χρήση δεδομένων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων παρεμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.raninkids.eu/

 

Δίκτυο Επιτήρησης Νεογνικών Λοιμώξεων (neonIN)

Το δίκτυο neonIN είναι μία διεθνής βάση δεδομένων για την επιδημιολογική επιτήρηση των επιβεβαιωμένων με θετική καλλιέργεια νεογνικών λοιμώξεων που ξεκίνησε από το St. George Hospital του Λονδίνου 2004. Το 2013 με την συνεργασία του CLEO, το πρόγραμμα ξεκίνησε και στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019 από τις 18 μονάδες νεογνών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στην Ελλάδα, οι 10 καταχωρούσαν δεδομένα μέσω και με την υποστήριξη του CLEO. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων του δικτύου παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Δείτε εδώ για παραπάνω λεπτομέρειες.

Αποδοχή στον Εμβολιασμό στη Μποτσουάνα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Ελλάδα

Το 2013, το CLEO συμμετείχε σε μια πολυκεντρική μελέτη με επικεφαλής την Kristen Feemster, MD, MPH, MSPHR, από το Παιδικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας (CHOP) στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων απέναντι στον προληπτικό εμβολιασμό. Η συλλογή δεδομένων έγινε από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν το 2017 στο περιοδικό PLoS One.

Sepsis, Prevalence, Outcomes and Therapies (SRPOUT)

Η πολυκεντρική παγκόσμια έρευνα SPROUT μελέτησε την επιδημιολογία, τις θεραπείες και τις εκβάσεις της σοβαρής σήψης και του σηπτικού σοκ σε βαρέως πάσχοντα βρέφη και παιδιά. Η μελέτη SPROUT ξεκίνησε από το Children’s Hospital of Philadelphia και συμμετείχαν 505 κέντρα από όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». Αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Συνταγογράφηση αντιβιοτικών 2010-2013 στην Ελλάδα

Το CLEO απέκτησε πρόσβαση στη βάση δεδομένων συνταγογράφησης και πωλήσεων αντιβιοτικών της IMS Health Inc. (Intercontinental Marketing Services). Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα δεδομένα συνταγογράφησης αντιβιοτικών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2013 σε παιδιά και ενήλικες με στόχο την αποτύπωση των πρακτικών συνταγογράφησης και την εκτίμηση του κόστους των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών για τον ασφαλιστικό φορέα ανά έτος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Πατήστε εδώ για παραπάνω λεπτομέρειες.

Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children (ARPEC)

Το CLEO συμμετείχε στο ARPEC, μια πολυκεντρική πανευρωπαϊκή μελέτη με σκοπό την αποτύπωση της συνταγογράφησης των αντιβιοτικών σε νοσηλευόμενα παιδιά, η οποία υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχαν συνολικά 84 νοσοκομεία από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Πατήστε εδώ για παραπάνω λεπτομέρειες.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

 

iso logo.jpg