Άντζελα Πάγια, BA, MSc

Διαχείριση Έργων

Η Άντζελα Πάγια είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστήμιο, με κατεύθυνση το Διεθνής Εμπόριο. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακό Διπλώματος ειδίκευσης στο ‘’Περιβάλλον και Υγεία: - Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία’’ της Ιατρικής Σχολής του ‘’Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών’’. Η διπλωματική εργασία της αφορά το ‘’Περιβάλλον την Επιχειρηματική Ηθική και τις επιπτώσεις της στην Δημόσια Υγεία’’. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε εμπορικά τμήματα μικρών και μεγαλύτερων εταιριών. Συγκεκριμένα στους τομείς των Εμπορικών Αγορών, της Επιχειρηματικής Ποιότητας στις Εισαγωγές από την Ανατολή άλλα και ως Project Management σε διάφορα Projects Ποιοτικών Ελέγχων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα και τις επιπτώσεις της στην Δημόσια Υγεία.