Σοφία Κούνη, MD,MSc, PhD

Σοφία Κούνη, MD,MSc, PhD

Παιδίατρος, Ειδικός πρόληψης λοιμώξεων

Η Σοφία Κούνη είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές της ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινική και Παιδιατρική Νοσηλευτική Έρευνα», από την Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεντρώθηκε στη μελέτη της επιδημιολογίας των αναπνευστικών ιών στο παιδιατρικό πληθυσμό. Έχει επίσης εκπονήσει με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή, στην οποία μελέτησε εκτενώς την επιδημιολογία και την κλινική εικόνα 17 αναπνευστικών ιών και των συνλοιμώξεων τους με τη χρήση μικροσυστοιχιών σε νοσηλευόμενους και μη νοσηλευόμενους παιδιατρικούς ασθενείς. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Παιδιατρικής στην Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική  στο Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», στη διάρκεια της οποίας παρακολούθησε Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα Λοιμώξεων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ (CHOP). Έχει ήδη λάβει μέρος στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης και πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στα 2 μεγάλα Παιδιατρικά Νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού». Οι επιστημονικοί στόχοι της επικεντρώνονται στους τομείς της μελέτης των παιδιατρικών λοιμώξεων, του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νοσηλευόμενων ασθενών.