Λίλιαν Χωριανοπούλου RN, MSc

Λίλιαν Χωριανοπούλου

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων


Η Λίλιαν Χωριανοπούλου είναι νοσηλεύτρια απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2016. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντός της στη Δημόσια Υγεία, παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την βιοστατιστική και την έρευνα. Σε λίγο διάστημα ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό της στο τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας». Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής καθώς και σε προγράμματα προαγωγής υγείας.